Main

Recently Added

1

Talış (Tarixi-etnoqrafik tədqiqat)

Year:
2004
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 176.11 MB
3

ŞEYX RABİ

Year:
2021
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 5.18 MB
5

Translation of the Meanings of The Noble Quran in the Azarbaycan Language

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 69.27 MB
6

Tom Dayının Daxması. Harriyet Biçer-Stou. Altun Kitab.

Year:
2021
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 9.30 MB
7

Altay Dillerinin Qohumluğu Meselesi

Year:
2006
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 4.98 MB
9

Sumqayıt : SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı

Year:
2010
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 17.25 MB
11

Определитель растений Апшерона

Year:
1932
Language:
azerbaijani
File:
DJVU, 8.58 MB
12

Bextiyar Vahabzade secilmis eserler

Year:
2004
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 3.04 MB
13

Lyotard - Bilik Satılmaq Üçün İstehsal Edilir! (PostModernizm Fəlsəfəsi)

Year:
2021
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 193 KB
14

Javascript-in əsasları

Year:
2015
Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 819 KB
18

Söz Haqqında Söz

Year:
2020
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.32 MB
21

Tülkü vә qurd

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 161 KB
22

İlan, dәvә vә tısbağa

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 166 KB
23

Әxlaqsız qazı

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 164 KB
24

Aslan, qurd vә çaqqal

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 167 KB
25

Oğluma

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 158 KB
26

Ağlaram

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 158 KB
27

Dәhnamә

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 262 KB
28

Yağışdan çıxdıq yağmura düşdük

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 246 KB
29

Tәzә әsrin ibtidası

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 233 KB
30

Sonrakı peşmançılıq fayda vermәz

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 243 KB
31

Müsibәti-Fәxrәddin

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 244 KB
32

Ev tәrbiyәsinin bir şәkli

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 216 KB
33

Daldan atılan daş topuğa dәyәr

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 230 KB
34

Adı var, özü yox

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 232 KB
35

Töhfәtül-İraqeyn

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 242 KB
36

Mәdain xәrabәlәri

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 192 KB
37

Hәbsiyyә

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 167 KB
38

Söz

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 153 KB
39

Qorxuram

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 160 KB
40

Qocalıqdan şikayәt

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 164 KB
41

Bizә nә?

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 158 KB
42

Ağlaşma

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 158 KB
43

Rәşid bәy vә Sәadәt xanım

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 191 KB
44

Dәli yığıncağı

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 428 KB
45

Qonaqlıq

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 199 KB
46

Nadir Şah

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 279 KB
47

İranda hürriyyәt

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 222 KB
48

Poçt qutusu

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 168 KB
49

Quzu

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 206 KB
50

Dәli yığıncağı

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 239 KB
51

Danabaş Kәndinin Әhvalatları

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 319 KB
52

Yeddı gözәl

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 385 KB
53

Xosrov vә Şirin

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 461 KB
54

Leyli vә Mәcnun

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 384 KB
55

İsgәndәrnamә

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 446 KB
56

Sәrrlәr xәzinәsi

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 305 KB
57

Söhbətul Əsmər

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 171 KB
58

Leyli və Məcnun

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 324 KB
59

Yaşar

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 261 KB
60

Sevil

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 242 KB
61

Qiz qalasi

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 1.17 MB
62

Od gәlini

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 278 KB
63

Almaz

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 276 KB
64

1905-ci ildә

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 275 KB
65

Xırs quldurbasan

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 253 KB
66

Sәrgüzәşti Vәziri-Xani Lәnkәran

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 242 KB
67

Sәrgüzәşti Mәrdi-Xәsis

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 247 KB
68

Puşkinin ölümünә

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 168 KB
70

Molla İbrahimxәlil Kimyagәr

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 229 KB
71

Kadusların tarixi

Year:
2002
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 29.63 MB
72

Qəzəllər

Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 340 KB
73

Sonetlər

Year:
2004
Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 417 KB
74

Leyli və Məcnun

Year:
2004
Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 826 KB
75

Marağa xanlığı

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 70.89 MB
76

Defence Management (Azeri version)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 8.70 MB
77

Lirika

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 6.89 MB
78

Seçilmiş əsərləri

Year:
2004
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 849 KB
79

Kitabi-Dədə Qorqud

Year:
2004
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 948 KB
80

Yeddi Gözəl

Year:
2004
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 933 KB
81

Şeirlər

Year:
2004
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.60 MB
82

İqtisadi yazılar

Year:
2020
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 4.85 MB
84

ARTUŞ VƏ ZAUR

Year:
2009
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.56 MB
85

TURUZ SÖZLÜGÜ (Turuz Dictionary Vol 1 A-Q)

Year:
2017
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 31.94 MB
86

ሰርሳሪ ተረከዞች

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.69 MB
87

Seçilmiş əsərləri

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 3.68 MB
88

Anar-secilmis eserler

Year:
2004
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 3.02 MB
89

Tələ

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 333 KB
90

Qara Qəhvə

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.20 MB
91

Ölümlə Görüş

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.41 MB
92

Mavi Qatarin Sirri

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.84 MB
93

Erkülün qoçaqlıqları

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.58 MB
94

Azərbaycan publisistikası antologiyası

Year:
2007
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 14.02 MB
95

Sə Gumuz. Gumuz primer B

Year:
2006
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.56 MB
96

Sə Gumuz. Gumuz primer A

Year:
2006
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.54 MB
97

Sə Gumuz. Lorəg Dəmətígətsəma. Maçəəkʼomá mbánd 2

Year:
2009
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 614 KB
98

Sə GUMUZ. LORƏGƏ dáməgəmshm. Almáçʼərkʼw məsʼá mbánd 2

Year:
2009
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 4.61 MB
99

Xudaferin Korpusu

Language:
azerbaijani
File:
MOBI , 535 KB
100

Рауф Һаҹыјев

Year:
1967
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 20.16 MB
101

Miss Marple’ın Son Maceraları

Year:
2008
Language:
azerbaijani
File:
EPUB, 267 KB
103

Јашыл Китаб

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 11.52 MB
104

Bəzi xəstəliklərin müalicəsində bitkilərin şəfaverici rolu

Year:
2013
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 23.49 MB
105

Ağa Musa Nağıyev

Year:
1994
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 683 KB
107

Türkrn Hikmət xəzinəsi - Xoca Əhməd Yəsəvi

Year:
2010
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.37 MB
108

Јолда

Year:
1962
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 8.16 MB
109

Qərbi Azərbaycanin Türk Mənşəli Toponimləri

Year:
2002
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.53 MB
110

Tat Dili Leksik Fondunun Genealoji Təhlili

Year:
2013
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 4.29 MB
111

Azərbaycan Folkolorşünaslıq Tarixi və Sədnik Paşa Pirsultanlı

Year:
2008
Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.15 MB
113

Deutsch-Aserbaidschan-Türkisches Wörterbuch

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 8.47 MB
115

Nahçıvan ağızları söz varlığı

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 7.10 MB
116

Азәрбајҹан дилинин Нуха диалекти

Language:
azerbaijani
File:
DJVU, 6.33 MB
118

Talış dilinin leksikası

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 5.28 MB
119

Azərbaycan dilinin Yardımlı rayon şivələri

Language:
azerbaijani
File:
DOC, 1.69 MB
122

Azərbaycan diyalectologiyasının əsasları

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 8.29 MB
123

Azərbaycan dilinin Şahbuz şivələri

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 15.61 MB
124

Rusca-Azərbaycanca lüğət. III cild. (3/3)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 99.56 MB
125

Rusca-Azərbaycanca lüğət. II cild. (2/3)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 125.69 MB
126

Rusca-Azərbaycanca lüğət. I cild (1/3)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 107.39 MB
127

Əmək və insan resursları üzrə iqtisadçının lüğət-məlumat kitabçası

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 797 KB
128

Ümumi və tibbi fizika terminlərinin qısa lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 3.89 MB
129

Dövlət maliyyəsi terminləri lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 867 KB
130

Büdcə terminlərinin izahlı lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 407 KB
131

Азәрбајҹан дилинин сэс гурулушу

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.10 MB
132

Qərbi Azərbaycanın türk mənşəli toponimləri

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.58 MB
135

Azərbaycan dili

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.40 MB
136

Dializ

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 9.15 MB
138

Ərəbcə-azərbaycanca lüğət. C.1

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 4.20 MB
139

Torpaqların səhralaşması üzrə izahlı lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.93 MB
140

Azərbaycan Türkçə qrammatikası

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 3.37 MB
141

Azərbaycan dilində mini orfoqrafik-orpoepik-izahlı lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
DOCX, 65 KB
144

Farsca-azərbaycanca lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 48.31 MB
145

Azərbaycanca-Fransızca lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 61.07 MB
146

Fransızca-azərbaycanca lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 32.36 MB
147

Ouldeme Primer / Amətsago məwuday wakiti ma wuzlam!

Language:
azerbaijani
File:
RAR, 604 KB
150

Dərbəndnamələr

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 606 KB
152

Azərbaycan dilinin etnoqrafik leksikası

Language:
azerbaijani
File:
DOC, 2.27 MB
153

Dinimi öyrənirəm

Language:
azerbaijani
File:
DJVU, 2.54 MB
154

Dualarımı öyrənirəm

Language:
azerbaijani
File:
DJVU, 3.17 MB
156

Azərbaycanca - İngiliscə - Rusca frazeoloji lüğət

Language:
azerbaijani
File:
DJVU, 7.85 MB
157

English‐Azerbaijani Glossary of frequently used terminology

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.78 MB
158

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 3.36 MB
159

Türkcə-Azərbaycanca izahlı tibb lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.04 MB
160

Azərbaycan şəxs adlarının izahlı lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.98 MB
161

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 29.35 MB
162

Politologiya. İzahlı lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 33.99 MB
163

Almanca-azərbaycanca lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 70.28 MB
164

Turq dili (birinci kyrs)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 5.58 MB
165

Azərbaycanca-İngiliscə lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 83.84 MB
166

Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 12.57 MB
168

İngiliscə-Azərbaycanca lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 129.96 MB
169

Enerji terminlərinin izahlı lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 5.00 MB
170

İngiliscə-Azərbaycanca lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 70.35 MB
171

Ana dili tədrisində nəzəri və praktik məsələlər

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 16.08 MB
172

İzahlı statistika terminləri lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 10.48 MB
178

Azərbaycan şəxs adlarının izahlı-etimoloji lüğeti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 10.04 MB
179

Türk xalqlarinin yaz bayramları və Novruz

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.55 MB
183

Atalar sözləri

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.74 MB
184

Bitişik, yoxsa ayrı (sorğu lüğəti)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 9.07 MB
186

Ekoloji lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 8.92 MB
187

İngiliscə-Azərbaycanca-Rusca frazeoloji lüğət

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 3.33 MB
189

Maliyyə bazarları terminlərinin izahlı lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.98 MB
190

İzahlı tərcüməşünaslıq terminlərni lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 956 KB
192

Azərbaycanca-rusca-ingiliscə fiziki terminlər lüğəti

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 324 KB
193

Azərbaycan bayatıları

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 572 KB
194

Azərbaycan Atabəyləri dövləti (1136 - 1225-ci illər)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 3.27 MB
195

Etnos və epos: keçmişdən bugünə

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.87 MB
196

Əfşar Sadiq bəy. Şeirləri

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 396 KB
200

Əbdürrəhman Fətəlibəyli-Düdənginski

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 3.68 MB
201

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti (1918-1920)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 4.98 MB
202

Азербайджанский язык

Language:
azerbaijani
File:
ZIP, 18.51 MB
205

Azərbaycan və Osmanlı imperiyası (XV-XVI əsrlər)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.28 MB
206

Mir Cəfər Abbas oğlu Bağırov

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 979 KB
207

Ağsu ərazisində arxeoloji tədqiqatlar

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 2.00 MB
208

İlk orta əsrlərdə Azərbaycanda dulusçuluq (IV-VIII əsrlərdə)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 988 KB
209

XIII-XVII əsrlərdə Təbriz şəhəri (Sosial-iqtisadi tarixi)

Language:
azerbaijani
File:
PDF, 1.60 MB
211